Fraktionssitzung, Rathaus – 17. September 2019


17. September 2019 17:30 – 17. September 2019

Fraktionssitzung zur Vorbereitung des Ausschusses Planen, Bauen und Umwelt am 19. September.